Skip to main content

Over ons

HET WIJNDOMEIN

Sinds 2005 werken de broers Lodewijk en Lieven Waes aan de uitbouw van het wijndomein in Zwijnaarde.
Gedurende verschillende jaren werd op een kleine ha gewerkt aan de kwaliteit van de Waeswijnen. De laatste jaren werd het domein langzaam uitgebreid – met nadruk op het behoud van de hoge kwaliteit. Op vandaag is het domein 4 ha groot.

VZW BELGISCHE WIJNBOUWERS

Lodewijk WAES is één van de mede-oprichters van de VZW Belgische Wijnbouwers ontstaan in 2009.
De strenge regels en eisen die langs alle kanten aan onze jonge sector werden opgelegd deed het besef groeien dat wijnbouwers zich dringend dienden te organiseren.
De belangenorganisatie VZW BELGISCHE WIJNBOUWERS telt op vandaag meer dan 100 leden en stelt zich tot doel de wijnbouw in België te structureren en te professionaliseren, de Belgische Wijnbouwers te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen.
De VZW biedt haar leden opleidingen aan, zorgt voor een snelle doorstroming van belangrijke informatie genomen op de verschillende beleidsniveau’s en coördineert de promotie-inspanningen voor de Belgische wijnbouw. De VZW is de gesprekspartner bij de overheidsdiensten en probeert op deze manier inspraak te krijgen bij beslissingen die de wijnbouwers aanbelangen.
Na enkele jaren als secretaris en vice-voorzitter te hebben gefungeerd is Lodewijk WAES sinds 2009 voorzitter van de VZW Belgische Wijnbouwers.

WINES OF BELGIUM

Er zijn in de Belgische wijnsector twee belangenorganistaties actief.  Aan Vlaamse zijde werd in 2009 de VZW Belgische wijnbouwers opgericht terwijl aan Waalse zijde in 2012 de Association des vignerons de Wallonie ontstond.
Vanuit het besef dat een taaloverschrijdende samenwerking een meerwaarde betekent hebben Lodewijk WAES, Vicevoorzitter van de VZW Belgische Wijnbouwers en Pierre RION, Voorzitter van de Vereniging van Waalse Wijnbouwers samen WINES of BELGIUM opgericht die beide organisaties overkoepelt en de Belgische wijnsector vertegenwoordigt in binnen- en buitenland.

CEVI

CEVI, Europese Confederatie van Onafhankelijke Wijnbouwers, is de enige internationale organisatie die de onafhankelijke Europese wijnbouwers verenigt en vertegenwoordigt.
Onafhankelijke wijnbouwers zijn ondernemers die meestal aan het hoofd staan van een familiale onderneming en die zowel wijnbouwer en wijnmaker zijn met rechtstreekse contacten naar de consument toe.
In 2017 is ook België officieel is toegetreden. In totaal twaalf landen deel uit van Cevi : Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Zwitserland, Luxemburg, Bulgarije, Hongarije, Montenegro, Slovenië, Canada en België.

Lodewijk WAES en Pierre RION zetelen samen voor België in de Raad van Bestuur van CEVI en volgen via deze weg de Europese ontwikkelingen rond wijnbouw.
De meeste beslissingen worden immers genomen op Europees vlak en daarna omgezet in Belgische Wetgeving.
Beslissingen die de Belgische wijnbouwers aanbelangen kunnen zij via CEVI onmiddellijk aan de bron mee helpen beïnvloeden en in goede banen leiden.